Homojenizator

Homojenizasyon; bir veya daha fazla maddenin, bir sıvı ile karıştırılması sonucu oluşan heterojen karışım içerisindeki partiküllerin parçalanarak mikron haline getirmesi ve yayılması işlemidir. Yüksek basınçlı LAVA Homojenizatörlerin çalışma prensibi, yüksek basınç altındaki ürünün ayarlanabilir dar aralıktan geçiş yaparak homojenize edilmesi prensibine dayanır. Bu geçiş esnasında işlenen ürün son derece yüksek türbülanslı akış formuna geçer, kavitasyonel ve eksenel kuvvet altında kalan partiküller parçalanarak türbilans sonucu homojenizasyona tabi tutulur.

Bu olayın etkisi altındaki büyük partiküller yüksek basınç altında parçalanarak eşit ve çok küçük partiküller halinde dağıtılır. Bu fiziksel enerji dönüşümü üründe uzun ömür, mükemmel bir görüntü, iyi bir koku ve kıvam sağlar. Birçok durumda homojenize edilen ürünlerde yüzey gerilimi en aza indirgenir. Sonuç olarak, yüksek basınçlı homojenizatörler modern üretim hatlarının en önemli parçasıdırlar.

Şekil 1.A Dimensions of Lava Homojenizator.
Aşağıda üretmini yaptığımız homojenizatör modellerinin test tablosu bulunmaktadır.

LAVA S1500 LAVA S2000 LAVA S3000 LAVA S5000 LAVA S10000 LAVA S1500
LAVA S1500 1.5 250 Bar 11kw A=134 B=104 C=137 800 Kg
LAVA S2000 2 250 Bar 15kw A=134 B=104 C=137 850 Kg
LAVA S3000 3 200 Bar 22kw A=134 B=104 C=144 900 Kg
LAVA S5000 5 250 Bar 37kw A=165 B=124 C=103 1250 Kg
LAVA S10000 10 250 Bar 55kw A=210 B=160 C=150 2110 Kg
-Modele göre ölçüm değerleri tablosu

Kontrol edilebilen yüksek basınç ve trübülans ile mikron düzeyinde sıvılarda homojenleşmeyi stabil şekilde gerçekleştirir. Homojenizatör, homojenleştirme cihazına sahip büyük bir yüksek basınçlı pompadır.
1-Karter
2-Pistonlar
3-Damper
4-Pompa bloğu
5-Homojenizasyon cihazı, ilk aşama
6-Homojenizasyon cihazı, ikinci aşama
7-Ana tahrik motoru
8-V-kayışlı şanzıman
9-Hidrolik basınç ayar sistem