Patörizator

Süt ürünlerinde, işlenmemiş süt, bitmiş, rafine bir ürün olarak tüketiciye ulaşmadan önce çeşitli işleme ekipmanlarında birkaç işlem aşamasından geçer. Üretim genellikle, ana bileşenlerin bir boru sistemi ile bağlandığı kapalı bir süreçte sürekli olarak gerçekleşir. İlgili işlemin türü ve sürecin tasarımı son ürüne bağlıdır.

Bu bölümde açıklanan işlem genel süt pastörizasyonudur. Bu süreç, pazarda süt işlemede temel işlemdir ve aynı zamanda peynir yapımı ve kültürlü süt üretimi gibi bir süt ürünleri süreçleri zincirinde önemli bir ön işlem aşamasını oluşturur. Amaç, tam yağlı bir süt pastörizasyon tesisi planlarken, tesis tasarımcısının yüzleşmesi gereken bazı hususları sunmaktır.

Şekil 1.A Principal of Pasteurisateur by Lava Inc.

Pastörizatör
1-Buhar kapatma vanası
2-Buhar düzenleme vanası
3-Isı eşanjörü
4-Buhar kapanı
5-Santrifüj pompası
6-Su düzenleme vanası
7-Genleşme TANKI
8-Emniyet ve havalandırma valfleri
TI Sıcaklık göstergesi
PI Basınç göstergesi