Eşanjör

Plakalı ısı değiştirici (PID), belli sayıda kanallı plakalardan oluşur. Plaka demeti, hareketli ve sabit baskı plakası (gövde) arasına monte edilir, üst ve alt taşıyıcı çubuklar arasına dizilir, saplamalar ve cıvatalar ile sıkıştırılır. Isı aktarım sürecindeki akışkanlar, plaka paketine sabit ve hareketli baskı plakaları (ön ve arka gövde) üzerinde yer alan bağlantılar (ağızlar) vasıtasıyla beslenir.

Plaka dizilimi, gövde üzerindeki bağlantılardan ısı değiştiriciye giren akışkanları -plakalar arasında bir birine temas etmeden akacak ve ısı değiştiriciyi yine gövde üzerinde yer alan diğer bağlantılardan terk edecek şekilde- yönlendiren iki ayrı kanal oluşturur. istenilen basınç kaybına göre, optimum verimi elde etmek için değişik desene sahip plakalar, aynı ısı değiştirici içinde karışık dizilebilir.

Şekil 1.A Technology of esanjor by Lava Inc.